Địa chỉ: Xã Thanh Lương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
Tộc trưởng/Người đại diện: Nguyễn Sỹ Hùng (đời thứ 13).   Điện thoại: 0945.385.272 (zalo) - 0589.844.686
Quản lý website: Nguyễn Sỹ Thái Bình (đời thứ 13)
Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội
Email: Nguyensythaibinh@gmail.com   Điện thoại: 0866.37.6666 - 0972.88.99.77 (zalo)
4
  • Sự kiện dòng họ
  • Còn 21 ngày đến Ngày giỗ Can Trị - 02/10

  • Còn 23 ngày đến Ngày giỗ Can Lạng (Can Xung) - 04/10

  • Còn 24 ngày đến Ngày giỗ Can Cụ - 05/10

  • Còn 54 ngày đến Ngày giỗ Chi Can Duộng - 05/11

    Mỗi năm cứ đến ngày mồng 5 tháng 11 (âm lịch), con cháu Chi Can Duộng khắp miền tụ họp về đây để làm Giỗ Can, thắp nén tâm nhang để tỏ lòng thành kính đến các bậc tiên linh đã sinh thành dưỡng dục nên mình.