Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
Họ tên: Giới tính: Tình trạng:
Thống kê
Tổng số: 1666 người (1616 nam, 50 nữ)
Tổng số đã mất: 326 người (308 nam, 18 nữ)
CHÚ GIẢI:
II.1.Nguyễn Sỹ Học : Nghĩa là Nguyễn Sỹ Học thuộc đời thứ 2, là con thứ 1 trong gia đình.
- Để xem anh em cùng đời của người nào thì click vào biểu tượng ở trước tên người đó.
- Để xem thông tin về người nào thì click chuột trái vào tên người đó.
Giới tính Nam            Giới tính Nữ