Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Hữu (thuộc đời thứ 10)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Hữu (thuộc đời thứ 10) : 194 người (69 mất) 193 Nam 1 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Hữu (thuộc đời thứ 10) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Nhu (thuộc đời thứ 9) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Lương (thuộc đời thứ 8), cố Can Lình (thuộc đời thứ 7), can Tình Nghĩa hầu Nguyễn Sỹ Xung, Anh dũng tướng quân Trung úy triều Tây Sơn (*) (thuộc đời thứ 6)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Nhu (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Lương (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Lương (thuộc đời thứ 8) là con của Can Lình (thuộc đời thứ 7)
     - Can Lình (thuộc đời thứ 7) là con của Tình Nghĩa hầu Nguyễn Sỹ Xung, Anh dũng tướng quân Trung úy triều Tây Sơn (*) (thuộc đời thứ 6)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Hữu (thuộc đời thứ 10)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  X
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Sơn Không rõ
2 Nguyễn Sỹ Hải Không rõ
3 Nguyễn Sỹ Việt Không rõ
4 Nguyễn Sỹ Ngũ Không rõ
5 Nguyễn Sỹ Sáu [Liệt sỹ] Đã mất
6 Nguyễn Sỹ Tám Không rõ
7 Nguyễn Sỹ Phùng Không rõ
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú