Địa chỉ: Xã Thanh Lương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
Tộc trưởng/Người đại diện: Nguyễn Sỹ Hùng (đời thứ 13).   Điện thoại: 0945.385.272 (zalo) - 0589.844.686
Quản lý website: Nguyễn Sỹ Thái Bình (đời thứ 13)
Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội
Email: Nguyensythaibinh@gmail.com   Điện thoại: 0866.37.6666 - 0972.88.99.77 (zalo)
8
 • Sự kiện dòng họ
 • Còn 18 ngày đến Ngày giỗ Tổ họ Nguyễn Sỹ - 26/06

  Ngày 26 tháng 6 âm lịch hàng năm là ngày giỗ tổ dòng họ! Lễ giỗ tổ năm nay sẽ bao gồm: Thắp hương tại lăng họ Nguyễn Sỹ (Thòi Lòi). Thắp hương lăng bà Can Thờng (xóm 2), lăng ông Can Xung. Tổ chức khen thưởng phong trào khuyến học....

 • Còn 61 ngày đến Ngày giỗ ông Phương (con trai cố Liệt sỹ Nguyễn Sỹ Diệu) - 10/8

  Ngày 10 tháng 8 Âm lịch hàng năm là ngày kỵ của ông Nguyễn Sỹ Phương (con trai cố Nguyễn Sỹ Diệu là Đảng viên Đảng CS Đông Dương – Liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh).

 • Còn 74 ngày đến Ngày giỗ Can Lình - 23/8

  Ngày 23 tháng 8 âm lịch hằng năm là ngày giỗ Can Lình!

 • Còn 79 ngày đến Ngày giỗ ông Dương - 28/8

  Ngày 28/8 âm lịch hàng năm là ngày kỵ ông Nguyễn Sỹ Dương

 • Còn 112 ngày đến Ngày giỗ Can Trị - 02/10

 • Còn 114 ngày đến Ngày giỗ Can Lạng (Can Xung) - 04/10

 • Còn 115 ngày đến Ngày giỗ Can Cụ - 05/10

 • Còn 145 ngày đến Ngày giỗ Can Duộng - 05/11

  Mỗi năm cứ đến ngày mồng 5 tháng 11 (âm lịch), con cháu Chi Can Duộng khắp miền tụ họp về đây để làm Giỗ Can, thắp nén tâm nhang để tỏ lòng thành kính đến các bậc tiên linh đã sinh thành dưỡng dục nên mình.