Địa chỉ: Xã Thanh Lương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
Tộc trưởng/Người đại diện: Nguyễn Sỹ Hùng (đời thứ 13).   Điện thoại: 0945.385.272 (zalo) - 0589.844.686
Quản lý website: Nguyễn Sỹ Thái Bình (đời thứ 13)
Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội
Email: Nguyensythaibinh@gmail.com   Điện thoại: 0866.37.6666 - 0972.88.99.77 (zalo)
13
 • Sự kiện dòng họ
 • Còn 13 ngày đến Lễ Khánh thành Lăng tổ dòng họ Nguyễn Sỹ - 07/02

 • Còn 72 ngày đến Ngày giỗ cố Diệu - 07/4

  Ngày 07 tháng 4 âm lịch hàng năm là ngày kỵ của cố Nguyễn Sỹ Diệu (Đảng viên Đảng CS Đông Dương – Liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh).

 • Còn 92 ngày đến Giỗ bà Nuôi - 27/4

  Ngày 27 tháng 4 Âm lịch hàng năm là ngày kỵ của bà Vỹ (bà Nuôi). Con cháu tập trung thắp hương tưởng nhớ mẹ, bà.

 • Còn 113 ngày đến Ngày giỗ ông Thảo (cháu đích tôn cố Liệt sỹ Nguyễn Sỹ Diệu) - 24/06

  Ngày 24 tháng 6 Âm lịch hàng năm là ngày kỵ của ông Nguyễn Sỹ Thảo (cháu đích tôn của cố Liệt sỹ Nguyễn Sỹ Diệu – Liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh).

 • Còn 124 ngày đến Giỗ cố Tâm - 30/5

  Cố, ông Nguyễn Sỹ Tâm là Lão thành cách mạng (đảng viên 1930-1931). Cố Nguyễn Sỹ Tâm mất năm 1981, hưởng thọ 87 tuổi. Hằng năm, cứ đến ngày 30 tháng 5 âm lịch, con cháu chi họ thắp hương tưởng nhớ ngày kỵ của cố Nguyễn Sỹ Tâm. Ngày 02/09/2013, cố được BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam truy tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng.

 • Còn 129 ngày đến Ngày giỗ Can Định - 05/6

 • Còn 150 ngày đến Ngày giỗ Tổ họ Nguyễn Sỹ - 26/06

  Ngày 26 tháng 6 âm lịch hàng năm là ngày giỗ tổ dòng họ! Lễ giỗ tổ năm nay sẽ bao gồm: Thắp hương tại lăng họ Nguyễn Sỹ (Thòi Lòi). Thắp hương lăng bà Can Thờng (xóm 2), lăng ông Can Xung. Tổ chức khen thưởng phong trào khuyến học....

 • Còn 193 ngày đến Ngày giỗ ông Phương (con trai cố Liệt sỹ Nguyễn Sỹ Diệu) - 10/8

  Ngày 10 tháng 8 Âm lịch hàng năm là ngày kỵ của ông Nguyễn Sỹ Phương (con trai cố Nguyễn Sỹ Diệu là Đảng viên Đảng CS Đông Dương – Liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh).

 • Còn 206 ngày đến Ngày giỗ Can Lình - 23/8

  Ngày 23 tháng 8 âm lịch hằng năm là ngày giỗ Can Lình!

 • Còn 244 ngày đến Ngày giỗ Can Trị - 02/10

 • Còn 246 ngày đến Ngày giỗ Can Lạng (Can Xung) - 04/10

 • Còn 247 ngày đến Ngày giỗ Can Cụ - 05/10

 • Còn 277 ngày đến Ngày giỗ Can Duộng - 05/11

  Mỗi năm cứ đến ngày mồng 5 tháng 11 (âm lịch), con cháu Chi Can Duộng khắp miền tụ họp về đây để làm Giỗ Can, thắp nén tâm nhang để tỏ lòng thành kính đến các bậc tiên linh đã sinh thành dưỡng dục nên mình.