Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Ngũ (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Ngũ (thuộc đời thứ 11) : 334 người (43 mất) 310 Nam 24 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:               
Nguyễn Sỹ Ngũ (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 4 của Nguyễn Sỹ Hữu (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Nhu (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Lương (thuộc đời thứ 8), can Can Lình (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Hữu (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Nhu (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Nhu (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Lương (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Lương (thuộc đời thứ 8) là con của Can Lình (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Ngũ (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là Con thứ  4 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Đơn vị công tác  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  Không rõ
 Trình độ học vấn  
 Học vị, học hàm  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Đức Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Hóa Còn sống
3 Nguyễn Sỹ Học Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú