Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Cửu (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Cửu (thuộc đời thứ 11) : 311 người (33 mất) 306 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Cửu (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Thối (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Hoạt (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Hoạt (thuộc đời thứ 8), can Can Nhơn (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Thối (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Hoạt (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Hoạt (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Hoạt (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Hoạt (thuộc đời thứ 8) là con của Can Nhơn (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Cửu (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú