Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Thông (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Thông (thuộc đời thứ 12) : 514 người (9 mất) 501 Nam 13 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Thông (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Lâm (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Tính (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Tiệng (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Uy (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Lâm (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Tính (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Tính (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Tiệng (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Tiệng (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Uy (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Thông (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là Con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666