Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Lâm (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Lâm (thuộc đời thứ 11) : 311 người (33 mất) 306 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Lâm (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Tính (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Tiệng (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Uy (thuộc đời thứ 8), can Can Nhơn (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Tính (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Tiệng (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Tiệng (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Uy (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Uy (thuộc đời thứ 8) là con của Can Nhơn (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Lâm (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Sơn Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Thông Còn sống
3 Nguyễn Sỹ Trường Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Thông Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú