Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Quang (mất do tai nạn giao thông) (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Quang (mất do tai nạn giao thông) (thuộc đời thứ 11) : 317 người (39 mất) 307 Nam 10 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Quang (mất do tai nạn giao thông) (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Báo (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Các (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Trường (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Dán (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Báo (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Các (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Các (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Trường (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Trường (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Dán (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Quang (mất do tai nạn giao thông) (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  Bần nông
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Hào Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Hùng Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

 Ông Nguyễn Sỹ Quang mất do tai nạn giao thông tại Chợ Cồn.

0866.37.6666