Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Hùng (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Hùng (thuộc đời thứ 12) : 506 người (8 mất) 503 Nam 3 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Hùng (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Quang (mất do tai nạn giao thông) (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Báo (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Các (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Trường (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Quang (mất do tai nạn giao thông) (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Báo (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Báo (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Các (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Các (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Trường (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Hùng (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú