Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Tư (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Tư (thuộc đời thứ 11) : 311 người (33 mất) 306 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Tư (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 3 của Nguyễn Sỹ Nghĩa (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Sủng (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Truyền (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Khâm [Can Tôn] (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Nghĩa (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Sủng (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Sủng (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Truyền (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Truyền (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Khâm [Can Tôn] (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Tư (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là con thứ  3 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Dũng Không rõ Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú