Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Tài (thuộc đời thứ 10)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Tài (thuộc đời thứ 10) : 201 người (71 mất) 196 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Tài (thuộc đời thứ 10) là Con thứ 4 của Nguyễn Sỹ Nhựa (thuộc đời thứ 9) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Nhàn (thuộc đời thứ 8), cố Nguyễn Sỹ Dán (thuộc đời thứ 7), can Nguyễn Sỹ Dũng [Can Dùng] (thuộc đời thứ 6)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Nhựa (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Nhàn (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Nhàn (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Dán (thuộc đời thứ 7)
     - Nguyễn Sỹ Dán (thuộc đời thứ 7) là con của Nguyễn Sỹ Dũng [Can Dùng] (thuộc đời thứ 6)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Tài (thuộc đời thứ 10)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  X
 Là Con thứ  4 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  Không rõ
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Bản Không rõ
2 Nguyễn Sỹ Bộ Không rõ
3 Nguyễn Sỹ Chung Không rõ
4 Nguyễn Sỹ Đức Không rõ
5 Nguyễn Sỹ Mạnh Không rõ
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666