Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Khâm [Can Tôn] (thuộc đời thứ 7)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Khâm [Can Tôn] (thuộc đời thứ 7) : 39 người (39 mất) 34 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Khâm [Can Tôn] (thuộc đời thứ 7) là Con thứ 1 của Tình Nghĩa hầu Nguyễn Sỹ Xung, Anh dũng tướng quân Trung úy triều Tây Sơn (*) (thuộc đời thứ 6) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5), cố Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4), can Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
Trong đó:
     - Tình Nghĩa hầu Nguyễn Sỹ Xung, Anh dũng tướng quân Trung úy triều Tây Sơn (*) (thuộc đời thứ 6) là con của Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5)
     - Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5) là con của Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
     - Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4) là con của Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Khâm [Can Tôn] (thuộc đời thứ 7)
 Tên tự (hiệu/thụy)  Nguyễn Sỹ Khâm
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  VII
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Truyền Không rõ Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Bối Không rõ Đã mất
3 Nguyễn Sỹ Hạp Không rõ Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

Theo Gia phả chép:

Trưởng nam Húy là Hội, tự là Nguyễn Sỹ Khâm, tú tài khoa Ất Dậu đời Minh Mệnh, thọ 73 tuổi gọi là Can đồ.

0866.37.6666