Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Độ (thuộc đời thứ 10)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Độ (thuộc đời thứ 10) : 201 người (71 mất) 196 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Độ (thuộc đời thứ 10) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Xuân (thuộc đời thứ 9) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Văn (thuộc đời thứ 8), cố Can Lình (thuộc đời thứ 7), can Tình Nghĩa hầu Nguyễn Sỹ Xung, Anh dũng tướng quân Trung úy triều Tây Sơn (*) (thuộc đời thứ 6)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Xuân (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Văn (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Văn (thuộc đời thứ 8) là con của Can Lình (thuộc đời thứ 7)
     - Can Lình (thuộc đời thứ 7) là con của Tình Nghĩa hầu Nguyễn Sỹ Xung, Anh dũng tướng quân Trung úy triều Tây Sơn (*) (thuộc đời thứ 6)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Độ (thuộc đời thứ 10)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  X
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Thìn Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Vỹ Còn sống
3 Nguyễn Sỹ Bình Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666