Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Thìn (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Thìn (thuộc đời thứ 11) : 311 người (33 mất) 306 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Thìn (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Độ (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Xuân (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Văn (thuộc đời thứ 8), can Can Lình (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Độ (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Xuân (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Xuân (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Văn (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Văn (thuộc đời thứ 8) là con của Can Lình (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Thìn (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Khuối Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú