Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Nghiêm (thuộc đời thứ 9)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Nghiêm (thuộc đời thứ 9) : 100 người (81 mất) 99 Nam 1 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Nghiêm (thuộc đời thứ 9) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Tuấn [Tho An] (thuộc đời thứ 8) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] (thuộc đời thứ 7), cố Tình Nghĩa hầu Nguyễn Sỹ Xung, Anh dũng tướng quân Trung úy triều Tây Sơn (*) (thuộc đời thứ 6), can Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Tuấn [Tho An] (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] (thuộc đời thứ 7)
     - Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] (thuộc đời thứ 7) là con của Tình Nghĩa hầu Nguyễn Sỹ Xung, Anh dũng tướng quân Trung úy triều Tây Sơn (*) (thuộc đời thứ 6)
     - Tình Nghĩa hầu Nguyễn Sỹ Xung, Anh dũng tướng quân Trung úy triều Tây Sơn (*) (thuộc đời thứ 6) là con của Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Nghiêm (thuộc đời thứ 9)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  IX
 Là con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Dung [Liệt sỹ] * Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Biêng Không rõ Đã mất
3 Nguyễn Sỹ Nhung Không rõ Đã mất
4 Nguyễn Sỹ Đức Không rõ Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú