Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Mãi (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Mãi (thuộc đời thứ 12) : 518 người (9 mất) 502 Nam 16 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Mãi (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Viện (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Thơn (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Xán (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Ích (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Viện (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Thơn (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Thơn (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Xán (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Xán (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Ích (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Mãi (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  1944
 Năm mất  2015
 Hưởng thọ  71 tuổi
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Thành Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666