Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Viện (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Viện (thuộc đời thứ 11) : 311 người (33 mất) 306 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Viện (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Thơn (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Xán (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Ích (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Quảng (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Thơn (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Xán (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Xán (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Ích (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Ích (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Quảng (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Viện (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Mãi 1944 Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Ba Còn sống
3 Nguyễn Sỹ Bốn Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú