Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Thơn (thuộc đời thứ 10)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Thơn (thuộc đời thứ 10) : 216 người (77 mất) 197 Nam 19 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:               
Nguyễn Sỹ Thơn (thuộc đời thứ 10) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Xán (thuộc đời thứ 9) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Ích (thuộc đời thứ 8), cố Nguyễn Sỹ Quảng (thuộc đời thứ 7), can Nguyễn Sỹ Trang [Can Thùng] (thuộc đời thứ 6)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Xán (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Ích (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Ích (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Quảng (thuộc đời thứ 7)
     - Nguyễn Sỹ Quảng (thuộc đời thứ 7) là con của Nguyễn Sỹ Trang [Can Thùng] (thuộc đời thứ 6)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Thơn (thuộc đời thứ 10)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  X
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Đơn vị công tác  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Trình độ học vấn  
 Học vị, học hàm  
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Biển Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Viện Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú