Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Thơn (thuộc đời thứ 10)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Thơn (thuộc đời thứ 10) : 203 người (74 mất) 196 Nam 7 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Thơn (thuộc đời thứ 10) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Xán (thuộc đời thứ 9) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Ích (thuộc đời thứ 8), cố Nguyễn Sỹ Quảng (thuộc đời thứ 7), can Nguyễn Sỹ Trang [Can Thùng] (thuộc đời thứ 6)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Xán (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Ích (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Ích (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Quảng (thuộc đời thứ 7)
     - Nguyễn Sỹ Quảng (thuộc đời thứ 7) là con của Nguyễn Sỹ Trang [Can Thùng] (thuộc đời thứ 6)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Thơn (thuộc đời thứ 10)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  X
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Biển Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Viện Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666