Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Xán (thuộc đời thứ 9)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Xán (thuộc đời thứ 9) : 100 người (81 mất) 99 Nam 1 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Xán (thuộc đời thứ 9) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Ích (thuộc đời thứ 8) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Quảng (thuộc đời thứ 7), cố Nguyễn Sỹ Trang [Can Thùng] (thuộc đời thứ 6), can Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Ích (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Quảng (thuộc đời thứ 7)
     - Nguyễn Sỹ Quảng (thuộc đời thứ 7) là con của Nguyễn Sỹ Trang [Can Thùng] (thuộc đời thứ 6)
     - Nguyễn Sỹ Trang [Can Thùng] (thuộc đời thứ 6) là con của Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Xán (thuộc đời thứ 9)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  IX
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Thơn Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Chởn Đã mất
3 Nguyễn Sỹ Thơng [Liệt sỹ] Đã mất
4 Nguyễn Sỹ Chơng Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú