Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Biển (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Biển (thuộc đời thứ 11) : 317 người (39 mất) 307 Nam 10 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Biển (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Thơn (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Xán (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Ích (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Quảng (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Thơn (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Xán (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Xán (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Ích (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Ích (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Quảng (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Biển (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Quát Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Hoàn Còn sống
3 Nguyễn Sỹ Long Còn sống
4 Nguyễn Sỹ Lục Còn sống
5 Nguyễn Sỹ Lâm Còn sống
6 Nguyễn Sỹ Lam Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666