Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Ba (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Ba (thuộc đời thứ 12) : 506 người (8 mất) 503 Nam 3 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Ba (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Viện (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Thơn (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Xán (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Ích (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Viện (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Thơn (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Thơn (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Xán (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Xán (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Ích (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Ba (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1984 Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Đô Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú