Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Thị Ánh Tuyết (thuộc đời thứ 13)
Tổng cùng đời với Nguyễn Thị Ánh Tuyết (thuộc đời thứ 13) : 363 người (2 mất) 353 Nam 10 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại: Khối 8 thị trấn Dùng, Thanh Chương, Nghệ An.
Nguyễn Thị Ánh Tuyết (thuộc đời thứ 13) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Ba (thuộc đời thứ 12) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Viện (thuộc đời thứ 11), cố Nguyễn Sỹ Thơn (thuộc đời thứ 10), can Nguyễn Sỹ Xán (thuộc đời thứ 9)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Ba (thuộc đời thứ 12) là con của Nguyễn Sỹ Viện (thuộc đời thứ 11)
     - Nguyễn Sỹ Viện (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Thơn (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Thơn (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Xán (thuộc đời thứ 9)
 Họ và tên  Nguyễn Thị Ánh Tuyết (thuộc đời thứ 13)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nữ
 Thuộc đời thứ  XIII
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  0984.295.701
 Nghề nghiệp  Dược sỹ
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  1984
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

Lấy chồng về Vinh.

0866.37.6666