Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Mạnh (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Mạnh (thuộc đời thứ 12) : 516 người (9 mất) 502 Nam 14 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại: Thanh Mỹ, Thanh Chương, Nghệ An
Nguyễn Sỹ Mạnh (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Ba (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Sước (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Khoản (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Truyền (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Ba (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Sước (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Sước (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Khoản (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Khoản (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Truyền (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Mạnh (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  Giáo viên bộ môn sinh học tại trường THCS Thanh Mỹ, Thanh Chương, Nghệ An (từ năm 1993)
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  1970
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Tuấn Không rõ Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666