Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Hồng (thuộc đời thứ 10)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Hồng (thuộc đời thứ 10) : 194 người (69 mất) 193 Nam 1 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Hồng (thuộc đời thứ 10) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Các (thuộc đời thứ 9) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Nâu (thuộc đời thứ 8), cố Nguyễn Sỹ Lâu (thuộc đời thứ 7), can Nguyễn Sỹ Ngũ [Can Chính] (thuộc đời thứ 6)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Các (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Nâu (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Nâu (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Lâu (thuộc đời thứ 7)
     - Nguyễn Sỹ Lâu (thuộc đời thứ 7) là con của Nguyễn Sỹ Ngũ [Can Chính] (thuộc đời thứ 6)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Hồng (thuộc đời thứ 10)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  X
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Long [Liệt sỹ] * Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Cư Không rõ
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú