Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Hoa (thuộc đời thứ 13)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Hoa (thuộc đời thứ 13) : 366 người (2 mất) 354 Nam 12 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Hoa (thuộc đời thứ 13) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Ba (thuộc đời thứ 12) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Trì (thuộc đời thứ 11), cố Nguyễn Sỹ Xinh (thuộc đời thứ 10), can Nguyễn Sỹ Xướng (thuộc đời thứ 9)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Ba (thuộc đời thứ 12) là con của Nguyễn Sỹ Trì (thuộc đời thứ 11)
     - Nguyễn Sỹ Trì (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Xinh (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Xinh (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Xướng (thuộc đời thứ 9)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Hoa (thuộc đời thứ 13)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XIII
 Là Con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666