Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 12) : 514 người (9 mất) 501 Nam 13 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại: Xóm 12, xã Thanh Dương, Thanh Chương, Nghệ An.
Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Tâm (Lão thành Cách mạng) (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Duộng (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Tâm (Lão thành Cách mạng) (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Tâm (Lão thành Cách mạng) (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Duộng (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  Giáo viên nghỉ hưu trường PTTH Nguyễn Sỹ Sách - Thanh Dương - Thanh Chương - Nghệ An
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  04/04/1953
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Thái Bình 03/02/1982 Còn sống
2 Nguyễn Thị Hoài Phương 02/12/1985 Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666