Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Thái Bình (thuộc đời thứ 13)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Thái Bình (thuộc đời thứ 13) : 360 người (2 mất) 351 Nam 9 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại: Hoàng Mai, Hà Nội
Nguyễn Sỹ Thái Bình (thuộc đời thứ 13) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 12) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11), cố Nguyễn Sỹ Tâm (Lão thành Cách mạng) (thuộc đời thứ 10), can Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 12) là con của Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11)
     - Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Tâm (Lão thành Cách mạng) (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Tâm (Lão thành Cách mạng) (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Thái Bình (thuộc đời thứ 13)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XIII
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  0972889977
 Nghề nghiệp  Công chức
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  02/03/1982
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Trần Thị Hà Châu 15/6/1987 Còn sống
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Thanh Phong 16/01/2014 Còn sống
2 Nguyễn Hạnh Nguyên 6/9/2018 Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666