Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Trần Thị Hà Châu (thuộc đời thứ 13)
Tổng cùng đời với Trần Thị Hà Châu (thuộc đời thứ 13) : 360 người (2 mất) 351 Nam 9 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Trần Thị Hà Châu (thuộc đời thứ 13) là Vợ thứ 1 của Nguyễn Sỹ Thái Bình (thuộc đời thứ 13) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 12), cố Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11), can Nguyễn Sỹ Tâm (Lão thành Cách mạng) (thuộc đời thứ 10)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Thái Bình (thuộc đời thứ 13) là con của Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 12)
     - Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 12) là con của Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11)
     - Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Tâm (Lão thành Cách mạng) (thuộc đời thứ 10)
 Họ và tên  Trần Thị Hà Châu (thuộc đời thứ 13)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nữ
 Thuộc đời thứ  XIII
 Là Vợ thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  15/6/1987
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Thái Bình 03/02/1982 Còn sống
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Thanh Phong 16/01/2014 Còn sống
2 Nguyễn Hạnh Nguyên 6/9/2018 Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666