Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11) : 353 người (45 mất) 317 Nam 36 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:                Xóm 12, xã Thanh Dương, Thanh Chương, Nghệ An.
Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Tâm (Lão thành Cách mạng) (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Duộng (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] tự là Nguyễn Sỹ Điếu (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Tâm (Lão thành Cách mạng) (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Duộng (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Duộng (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] tự là Nguyễn Sỹ Điếu (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  Ông Nuôi
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là Con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Đơn vị công tác  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  1929
 Trình độ học vấn  
 Học vị, học hàm  
 Năm mất  09/12/2005
 Hưởng thọ  76 tuổi
 An táng tại  Xóm 7, xã Thanh Dương, Thanh Chương, Nghệ An
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Bùi Thị Vỹ 1931 Đã mất
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Minh 04/4/1953 Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Hùng 1973 Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

 Tiểu sử ông Nguyễn Sỹ Nuôi

- Năm sinh: 1929

- Năm mất: 09/12/2005 

- Nơi cư trú khi còn sống: Thanh Dương, Thanh Chương, Nghệ An.

- Nghề nghiệp khi còn sống: Nông nghiệp, may mặc.