Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11) : 311 người (33 mất) 306 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại: Xóm 12, xã Thanh Dương, Thanh Chương, Nghệ An.
Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Tâm (Lão thành Cách mạng) (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Duộng (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Tâm (Lão thành Cách mạng) (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Duộng (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Duộng (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  Nông nghiệp, may mặc
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  1929
 Năm mất  12/2005
 Hưởng thọ  
 An táng tại  Xóm 7, xã Thanh Dương, Thanh Chương, Nghệ An
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Minh 04/4/1953 Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Hùng 1973 Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú