Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11) : 317 người (39 mất) 307 Nam 10 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại: Xóm 12, xã Thanh Dương, Thanh Chương, Nghệ An.
Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Tâm (Lão thành Cách mạng) (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Duộng (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Tâm (Lão thành Cách mạng) (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Duộng (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Duộng (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  Nông nghiệp, may mặc
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  1929
 Năm mất  12/2005
 Hưởng thọ  
 An táng tại  Xóm 7, xã Thanh Dương, Thanh Chương, Nghệ An
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Minh 04/4/1953 Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Hùng 1973 Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666