Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Khôi (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Khôi (thuộc đời thứ 12) : 506 người (8 mất) 503 Nam 3 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Khôi (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Huỳnh (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Tân (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Tấn (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Xuyến (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Huỳnh (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Tân (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Tân (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Tấn (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Tấn (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Xuyến (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Khôi (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú