Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Nam (thuộc đời thứ 13)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Nam (thuộc đời thứ 13) : 360 người (2 mất) 351 Nam 9 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Nam (thuộc đời thứ 13) là Con thứ 3 của Nguyễn Sỹ Quát (thuộc đời thứ 12) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Biển (thuộc đời thứ 11), cố Nguyễn Sỹ Thơn (thuộc đời thứ 10), can Nguyễn Sỹ Xán (thuộc đời thứ 9)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Quát (thuộc đời thứ 12) là con của Nguyễn Sỹ Biển (thuộc đời thứ 11)
     - Nguyễn Sỹ Biển (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Thơn (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Thơn (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Xán (thuộc đời thứ 9)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Nam (thuộc đời thứ 13)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XIII
 Là Con thứ  3 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Bằng Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Hơn Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú