Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Thị Hồng Thanh (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Thị Hồng Thanh (thuộc đời thứ 11) : 317 người (39 mất) 307 Nam 10 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Thị Hồng Thanh (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Đồng (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Tú tài Nguyễn Sỹ Duân (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Khanh (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Ấn (Phó Bảng) (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Đồng (thuộc đời thứ 10) là con của Tú tài Nguyễn Sỹ Duân (thuộc đời thứ 9)
     - Tú tài Nguyễn Sỹ Duân (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Khanh (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Khanh (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Ấn (Phó Bảng) (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Thị Hồng Thanh (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nữ
 Thuộc đời thứ  XI
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  19/5/1950
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

0866.37.6666