Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Tiến (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Tiến (thuộc đời thứ 11) : 317 người (39 mất) 307 Nam 10 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Tiến (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Tuấn Anh (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Lan (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Thanh (còn gọi là ông nho Thên) (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Lạng (Thầy Cử Lạng, húy là Nguyễn Thúc Hoằng) (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Tuấn Anh (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Lan (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Lan (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Thanh (còn gọi là ông nho Thên) (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Thanh (còn gọi là ông nho Thên) (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Lạng (Thầy Cử Lạng, húy là Nguyễn Thúc Hoằng) (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Tiến (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  01/09/2016
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666