Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5) : 4 người (4 mất) 4 Nam 0 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5) là Con thứ 4 của Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3), cố Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2), can Nguyễn Sỹ Tích [Can Tích] (thuộc đời thứ 1)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4) là con của Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
     - Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3) là con của Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2)
     - Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2) là con của Nguyễn Sỹ Tích [Can Tích] (thuộc đời thứ 1)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  V
 Là Con thứ  4 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Thị Dong Không rõ Đã mất
2 Nguyễn Thị Cung Không rõ Đã mất
3 Nguyễn Sỹ Ngũ [Can Chính] Đã mất
4 Nguyễn Sỹ Thuyết Không rõ Đã mất
5 Nguyễn Sỹ Biểu [Can Tuần] Đã mất
6 Nguyễn Sỹ Lược [Can Khuê] Đã mất
7 Nguyễn Thị Thao Đã mất
8 Nguyễn Sỹ Đỏ Không rõ Đã mất
9 Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] 1784 Đã mất
10 Nguyễn Thị Tham Không rõ Đã mất
11 Nguyễn Thị Tưu Không rõ Đã mất
12 Nguyễn Thị Hạch Không rõ Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666