Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Lược [Can Khuê] (thuộc đời thứ 6)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Lược [Can Khuê] (thuộc đời thứ 6) : 16 người (16 mất) 10 Nam 6 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Lược [Can Khuê] (thuộc đời thứ 6) là Con thứ 6 của Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4), cố Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3), can Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5) là con của Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
     - Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4) là con của Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
     - Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3) là con của Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Lược [Can Khuê] (thuộc đời thứ 6)
 Tên tự (hiệu/thụy)  Nguyễn Sỹ Lược
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  VI
 Là Con thứ  6 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  Đi lính
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  75 tuổi
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Thảo Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Túy (Niên) Đã mất
3 Nguyễn Sỹ Kim (hỏi lại vì theo Gia phả 1996 thì ông Kim không có con trai) Đã mất
4 Nguyễn Sỹ Thấu Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

Theo gia phả chép:

Con thứ ba của Can Trị làm chi thứ 3, gọi là ông Khuê, trước gọi là ông Lư, húy là Lược, tự là Nguyễn Sỹ Lược, đi lính làm ngũ trưởng, gọi là ngũ trưởng đoan truy quân bạ, tên Đoan. Thọ 75 tuổi.

Bà gọi là bà cố Khuê, húy là Nguyễn Thị Sạ, con gái họ Nguyễn thôn ta, chị ruột cố Phì.

Sinh con gái đầu lấy người cùng thôn là xã Lư nên gọi là ông Lư. Sinh tiếp 4 trai 2 gái, 4 trai là: Thảo, Tùy, Kim, Thấu.

Con trai đầu húy là Sỹ Thảo, lấy người họ Bùi Xuân Bảng sinh 1 trai tên là Sỹ Trừ. Trừ sinh 1 con tên là Sỹ Thùy, Sỹ Thùy sinh 2 con gái rồi mất sớm, nay vô tự.

Con trai thứ 2 húy là Sỹ Túy, gọi là ông Kính, lấy con gái họ Nguyễn Trí thôn ta, gọi là bà Kính, thọ 69 tuổi. Sinh 2 con trai là Sỹ Niêm, Sỹ Tộ.

Con trai thứ 3 húy là Sỹ Kim đi học, đi thi, viết giỏi, lớn lên đi lính làm cựu phẩm thư lại gọi là ông Thư Tùng. Lấy con gái cố Ẩn người Xuân Dương, sinh 2 gái, không có con trai. Nay cố Tô thừa tự.

Con trai út húy là Sỹ Thấu, gọi là ông Phủ. Lấy con gái họ Nguyễn Vực thôn ta, gọi là bà Xứ, thọ ngoài 70. Sinh con trai húy là Trọng, tên Hồ. Hồ sinh 1 con trai tên là Sỹ Phú.

0866.37.6666