Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Thấu (thuộc đời thứ 7)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Thấu (thuộc đời thứ 7) : 39 người (39 mất) 34 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Thấu (thuộc đời thứ 7) là Con thứ 4 của Nguyễn Sỹ Lược [Can Khuê] (thuộc đời thứ 6) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5), cố Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4), can Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Lược [Can Khuê] (thuộc đời thứ 6) là con của Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5)
     - Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5) là con của Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
     - Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4) là con của Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Thấu (thuộc đời thứ 7)
 Tên tự (hiệu/thụy)  ông Phủ
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  VII
 Là Con thứ  4 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  Ngoài 70 tuổi
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Hổ Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

Theo gia phả chép:

Nguyễn Sỹ Thấu, gọi là ông Phủ, lấy con gái họ Nguyễn Vực thôn ta, gọi là bà Xứ, thọ ngoài 70. Sinh con trai húy là Trọng, tên Hồ. Hồ sinh 1 con trai tên là Sỹ Phú.

0866.37.6666