Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Kim (hỏi lại vì theo Gia phả 1996 thì ông Kim không có con trai) (thuộc đời thứ 7)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Kim (hỏi lại vì theo Gia phả 1996 thì ông Kim không có con trai) (thuộc đời thứ 7) : 39 người (39 mất) 34 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Kim (hỏi lại vì theo Gia phả 1996 thì ông Kim không có con trai) (thuộc đời thứ 7) là Con thứ 3 của Nguyễn Sỹ Lược [Can Khuê] (thuộc đời thứ 6) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5), cố Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4), can Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Lược [Can Khuê] (thuộc đời thứ 6) là con của Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5)
     - Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5) là con của Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
     - Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4) là con của Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Kim (hỏi lại vì theo Gia phả 1996 thì ông Kim không có con trai) (thuộc đời thứ 7)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  VII
 Là Con thứ  3 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  Đi lính
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Tương Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Xu Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

Theo gia phả chép:

Nguyễn Sỹ Kim đi học, đi thi, viết giỏi, lớn lên đi lính làm cựu phẩm thư lại gọi là ông Thư Tùng. Lấy con gái cố Ẩn người Xuân Dương, sinh 2 gái, không có con trai. 

0866.37.6666