Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Biểu [Can Tuần] (thuộc đời thứ 6)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Biểu [Can Tuần] (thuộc đời thứ 6) : 16 người (16 mất) 10 Nam 6 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Biểu [Can Tuần] (thuộc đời thứ 6) là Con thứ 5 của Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4), cố Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3), can Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5) là con của Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
     - Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4) là con của Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
     - Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3) là con của Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Biểu [Can Tuần] (thuộc đời thứ 6)
 Tên tự (hiệu/thụy)  Nguyễn Sỹ Biểu
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  VI
 Là Con thứ  5 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Đạo Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Tạo Đã mất
3 Nguyễn Sỹ Đình Đã mất
4 Nguyễn Sỹ Toại Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

Theo gia phả chép:

Chi thứ 2 là ông Cố Đạm, còn gọi là cố Tuần, húy là Đán, tự là Nguyễn Sỹ Biểu, con thứ 2 của Can Trị, em ruột cố Hóa, thọ 70 tuổi.

Bà là cố Đạm, còn gọi là bà cố Tuần, húy là Nguyễn Thị Cẩm, người thôn Xuân Dương, con gái họ Nguyễn Nhân, gọi theo tên con gái đầu bà Đạm (tức mẹ cố Kiện) nên gọi là cố Đạm.

Nghe mọi người kể lại rằng, cố Tuần lúc nhỏ đi học biết chữ, tính tình quả cảm, xử sự trong làng nghiêm đoạn, mọi người đều kính nể, tổng mới chọn làm Tổng hội trưởng. Lúc bấy giờ trong phủ bọn lưu manh tụ tập, cướp hiếp dân lành. Năm Minh Mệnh thứ 15, được tỉnh cấp Bằng, cố Tuần mang thủ hạ đi tuần thám, nhờ thế dân mới được yên, cho nên gọi là cố Tuần.

Sinh hạ được 4 con trai là Sỹ Đạo, Sỹ Tạo, Sỹ Đình, Sỹ Toại và 4 con gái là: Bà Đạm, bà Khuông, bà Đàm, bà Đống. Bà Đạm sinh cố Viện, bà Khuông sinh 4 gái, bà Đàm sinh Xã Đàm người Xuân Bảng, bà Đống sinh Xã Đống là ông Cấu ngày nay.

Con trai trưởng Nguyễn Sỹ Đạo, lấy con gái Họ Bùi Xuân Bảng, sinh được Sỹ Cát thọ 70 tuổi, Sỹ Ưng (mất sớm), Sỹ Ý (mất sớm), Sỹ Tư (mất sớm). Trưởng nam Sỹ Cát lấy con gái họ Phan ô trường cát sinh được 1 trai là Nhượng. Nay không có con cháu.

Con trai thứ hai: Húy là Sỹ Tạo, gọi là ông cố Thạch lấy con gái họ Nguyễn Duy ở Xuân Bảng là bà cố Thạch, sinh hạ được 4 trai đầu là Truy, Trác (không có con), Chấp (mất sớm), Tác (mất sớm). Trưởng nam Truy có con 3 gái, đều thành gia thất.

Con trai thứ 3: Húy là Đình, tên là Sỹ Liên, gọi là ông Lạp, sinh 2 trai đều mất sớm.

Con trai thứ 4: Húy là Toại, đi lính làm ngũ trưởng (sổ tên Niệm, ngũ trưởng Niệm) lấy vợ sinh 1 trai tên là Hạnh. Ngũ trưởng Niệm mất sớm, vợ tái giá. Hạnh lớn lên lấy em gái ông Tuần thể thôn ta, sinh được 2 trai, 2 gái.

Phụ chép bằng cấp của cố Tuần:

Quan phòng Tổng đốc an tĩnh ra bằng cấp sự:

Nay xét Nguyễn Sỹ Biểu, người xã Hoa Lâm, tổng Hoa Lâm, huyện Nam Đường, phủ Anh Sơn là người mẫn cán, được người trong phủ tin cậy, quyền cấp văn bằng làm tuần thám để giữ yên ổn trong vùng.

Chiếu theo bằng này, mà suất lĩnh thủ hạ của mình về trình quan phủ sở tại, đến những nơi ách yếu, trong phủ tuần thám, hể thấy bọn tội phạm hoặc bọn trộm cướp tụ tập ở nời nào thì húy cơ truy bắt cho được, nếu thế lực không đủ thì trình tướng quan địa phương đưa lính truy nã. Đây là việc quan trọng phải ra sức thi hành cho công việc 10 phần được ổn thỏa. Nếu truy khi thi hành, lợi dụng quấy nhiễu nhân dân ắt là chịu trọng tội.

Nguyễn Sỹ Biểu xã Hoa Lâm, Tổng Hoa Lâm, huyện Nam Đường, phủ Anh Sơn tuân cứ thi hành.

Ngày 16 tháng giêng năm Minh Mệnh 15.

0866.37.6666