Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Ngũ [Can Chính] (thuộc đời thứ 6)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Ngũ [Can Chính] (thuộc đời thứ 6) : 16 người (16 mất) 10 Nam 6 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Ngũ [Can Chính] (thuộc đời thứ 6) là Con thứ 3 của Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4), cố Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3), can Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5) là con của Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
     - Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4) là con của Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
     - Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3) là con của Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Ngũ [Can Chính] (thuộc đời thứ 6)
 Tên tự (hiệu/thụy)  Nguyễn Sỹ Ngũ
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  VI
 Là Con thứ  3 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Cảnh Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Lâu Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

Theo gia phả ghi:

Con trai trưởng của Can Trị là ông cố Chính, còn gọi là cố Hóa, húy là Hải, tự là Sỹ Ngũ, thọ 78 tuổi

Bà gọi là bà cố Chính, còn gọi là bà cố Hóa, húy là Bùi Thị Tuấn, con gái họ Bùi thôn Xuân Bảng.

Sinh được ba gái, sau sinh hai trai. Trưởng là Kỳ, thứ là Oa. Trưởng nam húy là Kỳ, tự là Nguyễn Sỹ Cảnh, gọi là cố Giáo lại gọi theo tên cháu là cố Thuật, thọ 74 tuổi.

Trai thứ: Húy là Oa, tự là Nguyễn Sỹ Lâu, sinh con tên Lâu, gọi là ông Nâu.

Đầu sinh con gái, lấy người họ Phan thôn ta gọi là Bà Chính, lại gọi theo tên cháu là bà Hóa, sinh 4 trai 1 gái: Ông Tân húy là Hồng, ông Quyền thư lại húy là Vỹ là con của bà cả, nay con cháu đông đúc. Con gái thứ 2 trước lấy người họ Phan thôn ta sinh được 1 trai Phan xã Du, chồng mất, tái giá lấy người họ Vũ là cố tổng trương, nên gọi là bà Tổng. Trương sinh ba con trai Lý Bính, Hương thân Lệnh Lý Trung, đều con cháu đông đúc, con chồng trước là Xã Du nay đã ngoài 90 tuổi, gọi là cố Xiển.

Gái thứ ba lấy người thôn Xuân Tường, gọi là bà Thống không có con.

0866.37.6666