Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4) : 4 người (4 mất) 2 Nam 2 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4) là Con thứ 4 của Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2), cố Nguyễn Sỹ Tích [Can Tích] (thuộc đời thứ 1),
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3) là con của Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2)
     - Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2) là con của Nguyễn Sỹ Tích [Can Tích] (thuộc đời thứ 1)
    
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  IV
 Là con thứ  4 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Liêm Không rõ Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Mậu Đã mất
3 Nguyễn Sỹ Sở Không rõ Đã mất
4 Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] Không rõ Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú