Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4) : 4 người (4 mất) 2 Nam 2 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4) là Con thứ 4 của Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2), cố Nguyễn Sỹ Tích [Can Tích] (thuộc đời thứ 1),
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3) là con của Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2)
     - Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2) là con của Nguyễn Sỹ Tích [Can Tích] (thuộc đời thứ 1)
    
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  IV
 Là Con thứ  4 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Liêm Không rõ Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Mậu Đã mất
3 Nguyễn Sỹ Sở Không rõ Đã mất
4 Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] Không rõ Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666