Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3) : 1 người (1 mất) 1 Nam 0 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Tích [Can Tích] (thuộc đời thứ 1),
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2) là con của Nguyễn Sỹ Tích [Can Tích] (thuộc đời thứ 1)
    
    
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
 Tên tự (hiệu/thụy)  Sỹ Chợ
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  III
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Thị Quy Không rõ Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Hưu Không rõ Đã mất
3 Nguyễn Thị Khanh Không rõ Đã mất
4 Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] Không rõ Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

Đời thứ 3: tổ khảo là ông Cố Hoạch, tổ tỷ là bà Cố Hoạch.

- Tổ khảo đời thứ 3 trước là viên lý, thụy hiệu là chất phác phủ quân (ông cố Hoạch), giỗ ngày 26 tháng 6

- Tổ tỷ đời thứ 3, chính thất của chất phác phủ quân, thụy hiệu là từ Dung nhũ nhân (bà cố Hoạch), giỗ ngày 25 tháng 8