Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3) : 1 người (1 mất) 1 Nam 0 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Tích [Can Tích] (thuộc đời thứ 1),
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2) là con của Nguyễn Sỹ Tích [Can Tích] (thuộc đời thứ 1)
    
    
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
 Tên tự (hiệu/thụy)  Sỹ Chợ
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  III
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Thị Quy Không rõ Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Hưu Không rõ Đã mất
3 Nguyễn Thị Khanh Không rõ Đã mất
4 Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] Không rõ Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

Đời thứ 3: tổ khảo là ông Cố Hoạch, tổ tỷ là bà Cố Hoạch.

- Tổ khảo đời thứ 3 trước là viên lý, thụy hiệu là chất phác phủ quân (ông cố Hoạch), giỗ ngày 26 tháng 6

- Tổ tỷ đời thứ 3, chính thất của chất phác phủ quân, thụy hiệu là từ Dung nhũ nhân (bà cố Hoạch), giỗ ngày 25 tháng 8

 

0866.37.6666