Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Sở (thuộc đời thứ 5)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Sở (thuộc đời thứ 5) : 4 người (4 mất) 4 Nam 0 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Sở (thuộc đời thứ 5) là Con thứ 3 của Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3), cố Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2), can Nguyễn Sỹ Tích [Can Tích] (thuộc đời thứ 1)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4) là con của Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
     - Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3) là con của Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2)
     - Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2) là con của Nguyễn Sỹ Tích [Can Tích] (thuộc đời thứ 1)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Sở (thuộc đời thứ 5)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  V
 Là Con thứ  3 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666