Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Phước (thuộc đời thứ 9)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Phước (thuộc đời thứ 9) : 100 người (81 mất) 99 Nam 1 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Phước (thuộc đời thứ 9) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Tộ (thuộc đời thứ 8) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Túy (Niên) (thuộc đời thứ 7), cố Nguyễn Sỹ Lược [Can Khuê] (thuộc đời thứ 6), can Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Tộ (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Túy (Niên) (thuộc đời thứ 7)
     - Nguyễn Sỹ Túy (Niên) (thuộc đời thứ 7) là con của Nguyễn Sỹ Lược [Can Khuê] (thuộc đời thứ 6)
     - Nguyễn Sỹ Lược [Can Khuê] (thuộc đời thứ 6) là con của Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Phước (thuộc đời thứ 9)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  IX
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Vinh Không rõ
2 Nguyễn Sỹ Khả Không rõ
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú