Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Vinh (thuộc đời thứ 10)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Vinh (thuộc đời thứ 10) : 194 người (69 mất) 193 Nam 1 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Vinh (thuộc đời thứ 10) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Phước (thuộc đời thứ 9) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Tộ (thuộc đời thứ 8), cố Nguyễn Sỹ Túy (Niên) (thuộc đời thứ 7), can Nguyễn Sỹ Lược [Can Khuê] (thuộc đời thứ 6)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Phước (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Tộ (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Tộ (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Túy (Niên) (thuộc đời thứ 7)
     - Nguyễn Sỹ Túy (Niên) (thuộc đời thứ 7) là con của Nguyễn Sỹ Lược [Can Khuê] (thuộc đời thứ 6)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Vinh (thuộc đời thứ 10)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  X
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Quang Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Minh Còn sống
3 Nguyễn Sỹ Thành Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú