Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 11) : 317 người (39 mất) 307 Nam 10 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Vinh (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Phước (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Tộ (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Túy (Niên) (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Vinh (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Phước (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Phước (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Tộ (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Tộ (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Túy (Niên) (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là Con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Đức Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666