Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Tư (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Tư (thuộc đời thứ 12) : 506 người (8 mất) 503 Nam 3 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Tư (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 4 của Nguyễn Sỹ Mạnh (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Khánh (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Duộng (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Mạnh (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Khánh (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Khánh (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Duộng (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Tư (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là con thứ  4 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  Xây dựng
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Tuấn Không rõ Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Trường Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

 Đang sinh sống và làm việc tại Biển hồ - Gia Lai

ĐT: 0985.743.488 (0934.898.961)