Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Thị Hương (thuộc đời thứ 13)
Tổng cùng đời với Nguyễn Thị Hương (thuộc đời thứ 13) : 360 người (2 mất) 351 Nam 9 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Thị Hương (thuộc đời thứ 13) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 12) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Huấn (thuộc đời thứ 11), cố Nguyễn Sỹ Ba (thuộc đời thứ 10), can Nguyễn Sỹ Liêm (thuộc đời thứ 9)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 12) là con của Nguyễn Sỹ Huấn (thuộc đời thứ 11)
     - Nguyễn Sỹ Huấn (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Ba (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Ba (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Liêm (thuộc đời thứ 9)
 Họ và tên  Nguyễn Thị Hương (thuộc đời thứ 13)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nữ
 Thuộc đời thứ  XIII
 Là Con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  Giáo viên tiếng anh trường tiểu học Yên Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An.
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  1994
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666