Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Hoàn (thuộc đời thứ 13)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Hoàn (thuộc đời thứ 13) : 352 người (2 mất) 348 Nam 4 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Hoàn (thuộc đời thứ 13) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Trường (thuộc đời thứ 12) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Khôi (thuộc đời thứ 11), cố Nguyễn Sỹ Xinh (thuộc đời thứ 10), can Nguyễn Sỹ Xướng (thuộc đời thứ 9)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Trường (thuộc đời thứ 12) là con của Nguyễn Sỹ Khôi (thuộc đời thứ 11)
     - Nguyễn Sỹ Khôi (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Xinh (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Xinh (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Xướng (thuộc đời thứ 9)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Hoàn (thuộc đời thứ 13)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XIII
 Là con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Hưng Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Phùng Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú