Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Dục (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Dục (thuộc đời thứ 11) : 311 người (33 mất) 306 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Dục (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Nhiệm (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Tụy (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Toại (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Trịnh (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Nhiệm (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Tụy (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Tụy (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Toại (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Toại (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Trịnh (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Dục (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  19/5/1953
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Chuẩn 14/4/1987 Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú